Witamy na stronie www.lopit.pl


ROZBUDOWA

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze-Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii „LOPIT” funkcjonują w budynku przy ul. Jeleniej 1a od 2005r. Jest on własnością Miasta Zielona Góra, użyczonym na cele działalności statutowej. W pierwszych latach działalności budynek w zupełności pokrywał potrzeby placówki i stopniowo był przystosowywany do profilu naszej działalności. Rozwój placówki, poszerzanie profilu działalności oaz stały wzrost osób poszukujących pomocy i wsparcia sprawił, iż aktualnie budynek ogranicza dalszy rozwój ośrodka i w obecnym stanie nie pozwala na kontunuowanie działań zmierzających w kierunku dalszego poszerzania oferty pomocowej.

 

 

W związku z tym kilka lat temu rozpoczęliśmy działania zmierzające w kierunku rozbudowy naszej placówki i modernizacji obecnie funkcjonującej do obowiązujących standardów. W wyniku działań powstała koncepcja nadbudowy 2 kondygnacji waz z modernizacją istniejącej części obejmującej przede wszystkim nowy układ komunikacyjny obiektu. Realizacja działań inwestycyjnych pozwoli nam odpowiedzieć na istniejące zapotrzebowanie tj. zwiększenie dostępności funkcjonującej opieki ambulatoryjnej oraz poszerzenie oferty postrehalilitacyjnej i readaptacyjnej.

 

 

 

Zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy!!!