Witamy na stronie www.lopit.pl


Program leczenia substytucyjnego

 Program leczenia substytucyjnego

20 kwietnia 2009 roku w Zielonej Górze przy NZOZ Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych rozpoczął funkcjonowanie pierwszy w mieście i zarazem pierwszy w województwie lubuskim program leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów. Powstanie programu było odpowiedzią na od lat istniejącą potrzebę poszerzenia oferty terapeutycznej o tę formę leczenia w Zielonej Górze, gdzie wskaźniki opisujące skalę zjawiska narkomanii opioidowej utrzymywały się od lat na niezmiennie wysokim poziomie.

Leczenie substytucyjne w uzależnieniu od opioidów polega na wykorzystaniu środka do nich podobnego i posiadającego zbliżone właściwości.  Pacjenci  otrzymują środek będący agonistą receptorów opioidowych, który działa
na ośrodkowy układ nerwowy w sposób podobny do opiatów, dzięki czemu eliminuje się występowanie głównej siły sprawczej ich zaburzeń – intensywnego, psychicznego głodu substancji. Obecnie w lecznictwie substytucyjnym narkomanów opioidowych stosuje się następujące preparaty: Metadon, Buprenorfina, Suboxone. W naszej placówce pacjentom podawany jest Metadon.

Odwołując się do właściwości preparatów substytucyjnych, ta forma leczenia osób uzależnionych od opioidów realizuje następujące cele: poprawa stanu zdrowia pacjenta, spadek używania czarnorynkowej heroiny oraz ograniczenie skali zjawiska nielegalnego obrotu narkotykami, redukcja potrzeby uciekania się do zachowań przestępczych służących zdobyciu środków finansowych na zakup potrzebnej ilości narkotyków, stwarzanie warunków do poprawy funkcjonowania osoby uzależnionej
w różnych aspektach jej życia (osobistego, rodzinnego, społecznego lub zawodowego), w znaczny sposób redukuje ryzyko zakażenia wirusami HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, niektórymi bakteriami chorób wenerycznych oraz innych schorzeń przenoszonych przez krew, wzmaga zainteresowanie osób uzależnionych  oficjalnym systemem pomocy terapeutycznej, polepszeniu ulega subiektywna ocena sprawczości pacjenta wyrażająca się poprzez jakość jego życia.