Witamy na stronie www.lopit.pl


Poradnia uzależnień od alkoholu i współuzależnień

 Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu

 

Adresatami są pacjenci, którzy chcą przyjąć:

·         Profesjonalną pomoc interdyscyplinarna uzależnionym od substancji psychoaktywnych, głownie alkoholu, w tym pomoc medyczna, terapeutyczna, psychologiczna, prawną
w warunkach ambulatoryjnych,

·         Profesjonalną pomoc dla członków rodzin z problemem uzależnienia i współuzależnienia.

·         Terapia odbywa się w formie spotkań indywidualnych, jak i grupowych.

 

Terapia indywidualna dotyczy takich obszarów w pracy z pacjentem, jak: 

·         Czym jest uzależnienie od alkoholu?

·         Objawy i fazy uzależnienia

·         Diagnoza uzależnienia od alkoholu

·         Motywacja do podjęcia terapii i utrzymywania abstynencji

·         Zmiany w samopoczuciu fizycznym, wpływ picia na organizm

·         Zmiany w samopoczuciu psychicznym, zmiany w sferze emocjonalnej

·         Zmiany w jakości życia, destrukcyjny wpływ alkoholu na wykonywanie zadań życiowych, na życie duchowe

·         Zmiany w relacjach społecznych, w tym rodzinnych

·         Myśli i zachowania koncentrujące się wokół alkoholu

·         Psychologicznych mechanizmów uzależnienia

·         Warunków skuteczności terapii

·         Rozwiązywanie problemów bieżących

 

Terapia grupowa koncentruje się wokół następujących czynników leczących:

·         Zaszczepienie nadziei na rozwiązanie dokuczliwego problemu.

·         Uniwersalność-uczucie, że nie jest się jedyną osobą doświadczającą trudności, przynosi ulgę i poczuci bycia zrozumianym, podobnym, zmniejsza się też poczucie osamotnienia społecznego.

·         Akceptacja-bycie zaakceptowanym przez grupę to silne antidotum na załamanie,  pozwala na otwarcie, aktywność, konstruktywność zachowań, naśladowanie.

·         Dostarczanie wiedzy, informacji.

·         Altruizm - członkowie grupy robią coś co może być pomocne dla innych.

·         Odreagowanie-uwolnienie silnych i powstrzymywanych uczuć.

·         Interpersonalne uczenie - nieskrępowany rozwój interakcji między uczestnikami. Uczestnicy grupy demonstrują dostępne im dotychczas zachowania. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu
i samoobserwacji zaczynają zdawać sobie sprawę z natury własnych zachowań oraz ich wpływu na uczucia innych ludzi do niego, opinie innych o nim samym. Po uświadomieniu  tych elementów zaczynają zdawać sobie sprawę że są autorami własnego świata społecznego i tylko oni mogą go zmienić. W konsekwencji tej świadomości podejmowane są nowe sposoby zachowania i wyrażania siebie.

·         Odtwarzanie stosunków rodzinnych - członkowie grupy mają tendencję do przenoszenia stosunku emocjonalnego z rodziców na terapeutów i ustosunkowują się do innych uczestników, jak do członków rodziny. Psychoterapia daje szansę analizowania stereotypów zachowań oraz ich interpretację.

·         Uczenie społecznych umiejętności - dzięki informacjom zwrotnym zachodzi możliwość dowiedzenia się o własnych nieprzystosowanych zachowaniach społecznych. Możliwość odreagowania sytuacji rodzinnej, rozmowy z dzieckiem, mężem, przyjacielem.

·         Naśladowanie pojedynczych reakcji może być pierwszą próbą eksperymentowania z nowymi zachowaniami.

·         Spójność grupy:

                -atrakcyjność i wzajemne powiązania

                -wsparcie i troska

                -słuchanie i empatia

                -ujawnianie „ja” i sprzężenie zwrotne.

                -procesy wykonawcze i osiąganie celów

·         Odreagowanie -uwolnienie się od silnych, dotychczas  tłumionych uczuć. Odreagowanie może polegać na dzieleniu się z grupą wydarzeniem wraz z towarzyszącymi mu silnymi emocjami. W grupie o wysokim poziomie wzajemnego  zaufania uczestnicy grupy są zdolni do współprzeżywania z osobą  wyrażającą trudne uczucia , dają jej dużo zrozumienia ,wsparcia, akceptacji. Osoba odreagowująca  przeżywa ulgę związaną z uwolnieniem się od tłumionych napięć.

·         Czynnik egzystencjalny-świadomość znaczenia egzystencji ludzkiej, ważnych wartości w życiu, granic odpowiedzialności za własne życie, sensu bliskości z ludźmi, cierpienia, samotności.

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00