Witamy na stronie www.lopit.pl


Oddział dzienny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

 

W II poł. 2011r. Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii „LOPiT” uruchomił nową formę oddziaływania dla osód uzależnionych od narkotyków – Oddział Dzienny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.
Oddział Dzienny jest doskonałą ofertą dla osób potrzebujących intensywnej terapii, które nie mogą podjąć leczenia stacjonarnego. Oddział Dzienny to 60-dniowy kompleksowy program terapii dla osób uzależnionych tj. 7 godzin zajęć dziennie – psychoterapia indywidualna i grupowa oraz atrakcyjne formy terapii zajęciowej.
Kierownikiem Oddziału Dziennego jest Pan Adam Polański.