Witamy na stronie www.lopit.pl


Zaproszenie na szkolenie

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze serdecznie zaprasza pracowników służby zdrowia – pielęgniarki i położne, do udziału w szkoleniu „Praca z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.” Szkolenie odbędzie się w dniu 18 listopada 2016r. w siedzibie PTZN w Zielonej Górze, przy ul. Jeleniej 1a

Szkolenie poprowadzą specjaliści – lekarz psychiatra, psycholog i specjaliści terapii uzależnień - pracownicy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze i Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „LOPiT” w Zielonej Górze, na co dzień prowadzący terapię indywidualną i grupową.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmujemy do dnia 15 listopada br. pod nr telefonu 68 453 20 00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny a liczba miejsc ograniczona!

Szkolenie realizowane jest w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

PROGRAM SZKOLENIA

2016-10-25 11:44:10