Witamy na stronie www.lopit.pl


Szkolenie pracowników socjalnych

W dniach 17-18 listopada br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze zorganizowało szkolenie pn. „Praca z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.” Szkolenie skierowane do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przeprowadzili specjaliści – pracownicy PTZN w Zielonej Górze.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów zakresem tematycznym obejmowały: uzależnienie od substancji psychoaktywnych, system pomocy osobom uzależnionym, trudności w terapii osób uzależnionych i ich rodzin oraz regulacje prawne w zakresie trybu leczenia osób uzależnionych.

Składamy Serdeczne podziękowania Dyrekcji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze za udostępnienie Sali szkoleniowej i pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Szkolenie zostało dofinansowane przez Miasto Zielona Góra.

 

2015-11-19 12:13:38