Witamy na stronie www.lopit.pl


Seminaria szkoleniowe dla realizatorów programu FreD goes net

Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy we współpracy z Krajowym Biurem ds Przeciwdziałania Narkomanii organizuje na terenie całego kraju cykl seminariów o charakterze superwizyjno - szkoleniowym dla realizatorów programu FreD Goes Net

Celem spotkań będzie prezentacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania i realizacji programu, prezentacji współpracy międzyinstytucjonalnej oraz doskonalenie umiejętności stosowania Dialogu Motywującego w pracy grupowej z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych.

Seminaria odbędą się w następujących miastach:

1. Bydgoszczy: termin 16-17 kwietnia 2018 r.

2. Chorzowie: termin 7-8 maja 2018 r.

3. Zielonej Górze: termin 15-16 maja 2018 r.

4. Opolu: termin 4-5 czerwca 2018 r.

5. Gdańsku: termin 11-12 czerwca 2018 r.

 

Dwudniowe spotkania skierowane są zarówno do realizatorów prowadzących zajęcia jak i dla rozpoczynających wdrażanie programu.

Pierwszy dzień to prezentacja dobrej praktyki organizacji w zakresie realizacji programu Fred Goes Net oraz wymiana doświadczeń, trudności i sukcesów prezentowanych przez uczestników. W spotkaniach wezmą również udział policjanci, pedagodzy, kuratorzy, lekarze, strażnicy miejscy i inne osoby współpracujące w realizacji programu na danym terenie. Uczestnicy uzyskają informacje w jaki sposób można rozpoczynać lub rozwijać współpracę.

Drugi dzień będzie miał charakter szkoleniowy z doskonalenia umiejętności zawodowych w stosowaniu Dialogu Motywującego. Szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na najnowsze perspektywy wpływające na dynamikę grupy jakim jest rozumienie czterech procesów DM: zaangażowania, ukierunkowywania, wydobywania i planowania w realizacji zajęć grupowych z młodzieżą eksperymentującą z substancjami psychoaktywnymi. Te elementy szkolenia będą realizowane przez doświadczonych trenerów, certyfikowanych terapeutów motywujących PTTM, członków MINT (Motivational Inteviewing Network of Trainers), którzy uczestniczyli w ostatnim Forum MINT w Irlandii pod koniec 2017 r.

Informacje dodatkowe: Grupy szkoleniowe liczyć będą po 16 osób. Cena wpisowa 60 zł obejmuje: nocleg w hotelu ze śniadaniem, 2 x obiad, kolacja, przerwy kawowe, szkolenie z Dialogu Motywującego, materiały szkoleniowe oraz certyfikat O wzięcia udziału w seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na aders email: fred2018@wp.pl wtedy zostanie Państwu przesłany Formularz (który jest też do pobrania na stronie KBPN Formularz prosimy wypełnić i podpisać, skan lub zdjęcie wysłać na adres e-mail: fred2018@wp.pl (w tytule maila prosimy podać imię i nazwisko oraz wybrane miasto, zgłoszenie na Seminarium w Bydgoszczy do 6 kwietnia, pozostałe do 20 kwietnia b.r.) Koszty podróży pokrywa uczestnik we własnym zakresie Kwestionariusz wypełniony błędnie lub z niepełnymi informacjami nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz dane adresowe hotelu uczestnik otrzyma drogą mailową

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia

2018-04-20 09:46:40