Witamy na stronie www.lopit.pl


Konkurs literacki dla młodzieży!!!

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze ogłaszają konkurs literacki dla młodzieży pt. „Droga do marzeń przez szczęście, przypadek czy wytrwały wysiłek?

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest promowanie uzdolnień młodzieży oraz przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez uwrażliwianie na inne wartości.

 

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra lub złożyć osobiście w Sekretariacie Biblioteki.

Termin złożenia prac upływa 30 maja 2018r. o godz. 15.00, a o terminie złożenia pracy decyduje data wpływu do Sekretariatu PBW.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe do pobrania poniżej oraz na stronie www.pbw.zgora.pl

 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatorów.

Dla autorów wybranych prac zostały przygotowane bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe !

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani listownie lub telefoniczną oraz zaproszeni na uroczyście rozstrzygniecie konkursu podczas Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, które w tym roku odbędą się 15 czerwca na zielonogórskim Rynku.

Obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii 2018r. oraz konkurs literacki zostały dofinansowane przez Miasto Zielona Góra w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz przez Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Patronat medialny nad akcją objęły Radio Zachód oraz Gazeta Lubuska.

Zachęcamy do udziału w konkursie!!!

 

 

PLAKAT

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESYNIKA PEŁNOLETNIEGO

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZETNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

2018-04-24 16:31:30