Witamy na stronie www.lopit.pl


Dzień Zapobiegania Narkomanii 2016

W dniu 16 czerwca br. na terenie siedziby Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze odbył się happening z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. Jednocześnie spotkanie było zakończeniem realizowanego od kwietnia projektu pn. „Profilaktyka 2016”, obejmującego zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych, kampanię informacyjną i właśnie happening.

Do współpracy zaprosiliśmy młodzież z zielonogórskich placówek oświatowych, kadrę pedagogiczną, instytucje wspierające i współpracujące.

Zespół PTZN przygotował szereg atrakcji dla wszystkich zaproszonych, począwszy od malowania twarzy najmłodszym, poprzez stoisko z grami planszowymi, konkursami i quizami, aż po występy zespołów muzycznych z zielonogórskich szkół. Na scenie wystąpiła również przedstawicielka Stowarzyszenia „Inicjatywa dla zwierząt”, która zachęcała przybyłych do podjęcia wolontariatu w zielonogórskim schronisku dla zwierząt. Nie zabrakło również tradycyjnych punktów programu tj. pokazu umiejętności psa policyjnego oraz poczęstunku w postaci wojskowej grochówki.

Ponadto dostępne były stoiska profilaktyczne PTZN, Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Patronad medialny nad naszą akcją objeły Radio Zielona Góra i Gazeta Lubuska.

PTZN składa serdeczne podziękowania wszystkim szkołom, które włączyły się w realizację naszego projektu zarówno na poziomie realizowanych zajęć profilaktycznych, jak i udziału w naszym tradycyjnym happeningu. Wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę Miasta Zielona Góra i Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze za coroczne wsparcie naszej inicjatywy jak i miejskich jednostek organizacyjnych, a więc Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zielonogórskiego Ośrodka Kultury za pomoc merytoryczną i organizacyjną.

Fotorelacja MDZN 2016

 

Projekt „Profilaktyka 2016” w liczbach:

- zajęcia informacyjno-edukacyjne realizowano w 7 placówkach edukacyjnych;

- zajęcia realizowane były przez 5 terapeutów;

- zajęciami objęto 28 klas;

- zrealizowano zajęcia dla 4 grup rodziców;

- łacznie zrealizowano 64 godziny zajęć o charakterze edukacyjnym;

- zajęciami edukacyjnymi objęto 579 uczniów i 90 rodziców;

- w happeningu wzięło udział około 250 osób;

2016-08-12 08:51:17