Witamy na stronie www.lopit.pl


Hostel dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

 Hostel dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Organizacja Hostelu, czyli stacjonarnej opieki postrehabilitacyjnej jest dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii - Oddziału w Zielonej Górze działaniem rozpoczętym w 2006 roku. Postrehabilitacja to działania kierowane do osób po ukończonym procesie leczenia. Jej celem jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych. Doświadczenia praktyczne wyraźnie wskazują, że osoby, które ukończyły terapię dokonują wyraźnych zmian w obrębie dotychczasowego stylu życia. Próbują realizować wszystkie te role społeczne, które zwyczajowo przypisane są do reprezentowanej przez nich kategorii rozwojowej. Wiele zadań spośród realizowanych ról sprawia im przy tym sporo trudności, jako że dotychczas wszystkie problemy rozwiązywali przy pomocy narkotyków. Trzeźwienie wymaga zatem stawienia czoła życiu bez pomocy środków psychoaktywnych, co stanowi dla nich nie lada wyzwanie. Pobyt w hostelu stanowi więc etap „przejściowy” między terapią stacjonarną w ośrodku lub Zakładzie Karnym, a samodzielnym życiem. Daje czas na adaptację do trzeźwego życia w nowych warunkach, daje czas na poszukanie pracy, daje poczucie bezpieczeństwa.

W naszym ośrodku znajduje się 9 bezpłatnych miejsc.

  • Placówka przyjmuje osoby od 18 r.ż.
  • Placówka przyjmuje osoby z całej Polski.

Þ    Program postrehabilitacyjny obejmuje: opiekę psychiatryczną, terapeutyczną i psychologiczną, pomoc w szukaniu pracy, pomoc w uzupełnieniu wykształcenia, grupę wsparcia, poradnictwo prawne.

      Uwaga!!! Od 2013r. o miejsce w Hostelu mogą ubiegać się również kobiety!!!

 

F    Funkcję Kierownika Hostelu pełni Pani Wioletta Stefanowicz.

Finansowanie świadczeń dla osób uzależnionych realizowane jest na podstawie kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.