Witamy na stronie www.lopit.pl


Fred goes net

       O programie

"FreD goes net" jest europejskim projektem kierowanym do 14-21 latków, którzy zostali „przyłapani” na używaniu narkotyków lub alkoholu. Naszym celem jest zachęcenie młodych ludzi do obiektywnego spojrzenia na używanie środków psychoaktywnych.
Atutem programu jest fakt, że został on stworzony przez najlepszych ekspertów do spraw profilaktyki w Europie oraz - wdrożony już w kilkunastu placówkach w Polsce. Badania wykazały, że jest wyjątkowo skuteczny. Celem programu jest wczesne dotarcie do młodych ludzi poprzez rozmowę wstępną, a następnie realizację ośmiogodzinnej interwencji grupowej. Ta druga część ma formę „kursu refleksji nad konsumpcją”, podczas którego uczestnicy analizują swoje zachowanie związane z używaniem. Założeniem programu jest nawiązanie współpracy międzyinstytucjonalnej na poziomie regionalnym i lokalnym. Zaproszeni do współpracy partnerzy (Sądy, Dyrektorzy Szkół, Pedagodzy, Policja, Kuratorzy, Rodzice) proponują młodym osobom uczestnictwo w programie informując jednocześnie, że udział w zajęciach może poprawić ich sytuację związaną z „przyłapaniem” na używaniu środków psychoaktywnych.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w realizuje program Fred goes net dzięki dotacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.