Witamy na stronie www.lopit.pl


Start

 Witamy na stronie internetowej Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii

Osób Uzależnionych i Współuzależnionych "LOPiT" !!!
"LOPiT" jest specjalistyczną placówką udzielającą świadczeń w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, udzielającą pomocy osobom wychodzącym z nałogu i ich rodzinom. Dysponujemy szeroką kadrą specjalistów z zakresy psychiatrii, psychologii oraz terapii uzależnień. Ponadto oferujemy kompleksowe programy pomocy terapeutycznej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą terapeutyczną naszej placówki a także działalnością Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze.